Over mij ...

Ineens was er een immense afstand tussen de wereld om me heen en mezelf. Zo duidelijk dat ik alles zag, invoelde en waarnam. Mijn leven passeerde nog eens in een rollercoaster. Wat ik voor de anderen deed, heb ik mezelf nooit gegeven, laat staan gegund. Ik ben het waard om geliefd te zijn, liefde en licht te zijn. In die stilte één worden met alles die is. Vanuit die éénheid leven en handelen mag nu eindelijk. Het is toegelaten.

Ik herinner me als kind dat ik vanzelf communiceerde vanuit licht en liefde met de mensen. Later werd ik als de naïeve bestempeld. Ik verdronk, ik begreep de wereld niet meer. Het geloof in mezelf, mijn eigen pad volgen brokkelde af. Er was geen Mara meer die vanuit spontaniteit handelde. Mara verstopte zich, enkel onder kinderen kwam ze uit haar huisje. Ik heb het haar vergeven, ze had niet het bewustzijn die ik nu wel heb. Ik bescherm haar en hou nu van haar. De noodzakelijke erkenning of bevestiging van buitenaf is weg, de zoektocht is beëindigd. Het kind in mij leeft!

Ik voel het licht in mijn lijfje binnenkomen. Het draagt me, brengt me verder op weg… . Geen zweverig gedoe of zo, neen, zacht en teder, veilig vertoeven. Voorzichtig, soms nog wat hangend aan zorgen die ze denkt te zijn maar dan los ervan, vrij en genietend. Nieuwsgierig maar wel in vertrouwen de vernieuwing instappend.

Ik heb vanuit liefde dit concept/deze website, verrijkend en vernieuwend in één vlotte lijn ontworpen, gecreëerd en neergezet. Ik heb blindelings de flow gevolgd en nu is het zooo goed wat ik gedaan heb en ben ik blij en dankbaar.

Ik hoop en wens dat mensen zich terug kwetsbaar durven opstellen, hun eigen waarheid ontdekken. Het denken en voelen doen samenwerken, kunnen ervaren hoe leuk dit is. De moed en de kracht ontvangen hier verandering in toe te laten en dit ook neer te zetten. Het kind in iedere persoon aandacht en een stem krijgt. Liefdevolle interne communicatie is zo veel meer dan men denkt, voor zichzelf en de omgeving. Lichamelijk contact en er ‘zijn’ voor elkaar zonder dit in te vullen of een oordeel te vellen, is een wonderlijk gegeven.

Dankbaarheid

Ik ben mezelf dankbaar, mijn kinderen, mijn docenten, mijn cliënteel… en al de mensen die hebben bijgedragen aan mijn leven waar ik op dit moment nu sta.  Ik kies om Tamara te zijn op aarde, ik leef, ik geniet, ik ben liefde en licht, ik ben het waard geliefd te zijn, plezier en vreugde spontaan te uiten… !

De lessen, waarvoor dank aan iedereen die hier deel van uitmaakte, zijn telkens een ondersteuning/verbondenheid geweest in mijn evolutie tot wie ik nu ben. De moed en de kracht lieten mij prachtig werk neerzetten en gaven me inzicht om verder te gaan. Ook al was het zwaar en een immens werk.

Ik voel mijn eigen zachte verwevenheid. Ik voel mijn macht op dit moment en uit ze door integer te leven. Ik ben nu verantwoordelijk en breng het trillingsniveau van mijn wereld stapsgewijs elke dag op een hoger niveau. Ik zorg voor de Aarde en leef bewust. Ik oefen zachte invloed uit door een geweldig voorbeeld voor anderen te zijn. Ik ben mijn magnifieke soevereine zelf. Het leidt mij weer naar het pad van ware en diepe glorie: niet de glorie van het materiële, van de aandacht of de bekendheid, want dat is het niet. Echt goed voor mezelf zorgen, de vrijheid hebben mijn rol te kiezen, het recht hebben een liefdevolle omgeving te creëren om in te leven en mezelf met waardigheid en Koninklijke luister te gedragen, zonder anderen die mij klein proberen te krijgen: dat is wat ik nu doe. Ik ben mijn eigen autoriteit en leef in het licht vanuit mijn eigen waarheid en de ik ben tegenwoordigheid.

Tamara