De kracht van het coachen

Voelen/waarnemen/begeleiden
Met voelen bedoelen we hier: bewust ervaren, volledig waarnemen met de volle aandacht bij het gebeuren en dit zonder enig oordeel. Het oordelen neemt het ervaren weg, oordelen is denken over de ervaring in plaats van het ervaren zelf. Vrij zijn van oordeel is de basis van invoelingsvermogen/intuïtie.

Gevoel intelligentie
Gevoel intelligentie gaat over een geheel van vaardigheden, talenten en gaven, die een mens kan ontwikkelen. De belangrijkste bouwsteen is aandacht. Om te komen tot bewust invoelingsvermogen ga je in verbinding met je hart en los van je denken. Je intuïtie en jouw totale invoelen zijn in verbinding met de Kosmische intelligentie.

Oordeel
Een oordeel is een interpretatie, een gekleurde weergave, bepaald door overtuigingen. Het is de bril waardoor je kijkt. Een oordeel beperkt je aandacht, je gezichtsveld, je bewustzijn. Het maakt de mens afhankelijk, beperkt je vrije wil, is verbonden met weerstand en verlangen.

Identificatie
Is aandacht geven om te ontdekken hoe het individu geleerd heeft, wat liefde is. Welke overtuigingen heeft het individu? Zijn deze overtuigingen helpend of belemmerend?  Kan het individu kiezen om deze belemmeringen en de lijst ‘ik leerde dat liefde is…‘ los te laten? Als wij nu over transformatie spreken betekent dit dat STAP 1, 2 en 3 (zie afbeelding) doorlopen zijn en dat we klaar zijn om naar STAP 4 te gaan. Je bent klaar om te vergeven.

Denkbeelden, overtuigingen
Onze overtuigingen hebben ons, zowel collectief als individueel, gebracht waar we ons nu bevinden. Wat iemand gelooft, verwacht, veronderstelt, belangrijk vindt, heeft grote invloed op zijn/haar gedrag. Dat gedrag heeft dan weer grote invloed op wat er in het leven mogelijk is en ook gebeurt.

Als ik er bijvoorbeeld van overtuigd ben, dat het werk niet wordt gedaan wanneer ik het zelf niet doe, dan gedraag ik me op een bepaalde manier. Na verloop van tijd zullen anderen daarop reageren door mij alles te laten doen, en daardoor wordt mijn overtuiging bevestigd en versterkt.

Overtuigingen zijn dus stevige medebepalers van wat er in de werkelijkheid gebeurt.
Ontdek welke programma’s je hersenen hebben opgeslagen, zowel positief al negatief. Ontdek welke keuze jij bij elke gebeurtenis hebt gemaakt, als kind of als volwassenen. Welke overtuiging heb je door jouw keuze gecreëerd en vastgehouden? Vanuit angst of vanuit liefde?

Wees zelf die verandering die je wil zien in je buitenwereld. Het lukt je vast wel !

Lees mee in deze anonieme getuigenis.